PANASONIC KX-MB2010HX MULTI-FUNCTION STATION DEVICE MONITOR DRIVER FOR WINDOWS 7

PANASONIC KX-MB2010HX MULTI-FUNCTION STATION DEVICE MONITOR DRIVER DETAILS:

Type: Driver
File Name: panasonic_kx_12122.zip
File Size: 33.6 MB
Rating:
4.46
14 (4.46)
Downloads: 8
Supported systems: Windows XP/Vista/7/8/10, MacOS 10/X
Price: Free* (*Free Registration Required)

Download Now
PANASONIC KX-MB2010HX MULTI-FUNCTION STATION DEVICE MONITOR DRIVERNapravite kopiju dokumenta preko staklene povrine i odaberite kopiju. Minimalna veliina dokumenta Maksimalna veliina dokumenta Efektivna zona koju ureaj skenira Ureaj skenira sivu povrinu 1.

Teina dokumenta Jedan list: Pritisnite [] ili [] vie puta da prikaete eljenu stavku i pritisnite [SET]. Nivo zvona Kada uredjaj nije u upotrebi, pritisnite [] ili [] Da iskljuite zvono: Da ponovo ukljuite zvono, pritisnite [] taster. Podeavanje nivoa zvuka monitora: Kada koristite monitor, pritisnite [] ili [] taster.

Panasonic KX-MBHX Drivers/Firmware Download and Specification - Panasonic Drivers

Datum i vreme Preporuujemo vam da podesite datum i vreme. Druga strana e primati vau informaciju o datumu i vremenu u zaglavlju svakog faksa. Pritisnite [] da odaberete PM.

DRIVERS FOR PANASONIC KX-MB2010HX MULTI-FUNCTION STATION DEVICE MONITOR

Ako postavke za datum i vreme nisu tane, druga strana e primiti pogrene informacije u zaglavlju. Da ispravite greku Pritisnite [] ili [] da pomerite kursor na poziciju pogrenog broja i sprovedite ispravku.

Panasonic KX-MB2010HX Drivers/Firmware Download and Specification

Da biste koristili ovu funkciju, uverite se da je za funkciju odabrana AUTO postavka. Funkcija identifikacije pozivaoca nee podeavati sat ako vreme nije prethodno odabrano. Prikazuje se ekran za unos oznake. Unesite eljeni tekst, do 30 karaktera. Pritisnite [MENU] da izaete iz ovog ekrana.

Da obriete sve karaktere, pritisnite i drite [STOP]. Da obriete sve brojeve, pritisnite i drite [Stop] taster. Da biste omoguili ove funkcije, morate da odaberete IP adresu, masku podmree i uobiajeni gateway za ureaj. Dodatne informacije potraite administratora mree kada birate IP adresu, masku podmree i uobiajeni gateway.

PANASONIC KX-MB2010HX MULTI-FUNCTION STATION DEVICE MONITOR DESCARGAR DRIVER

Kada je samo jedan ureaj povezan na LAN. IP adresa, maska i gateway dodeljuju se automatski. Instalirajte Multi-Function Station program na raunar koji elite. Moete da poveete dva ili vie ureaja i automatski dodelite IP adrese pomou DHCP servera, ali vam preporuujemo da runo odaberete statinu IP adresu za svaki ureaj kako bi izbegli probleme. Ako administrator mree na odrava mreu sa DHCP serverom. Ako su dva ili vie ureaja povezana na LAN.

Morate da dodelite IP adresu, masku podmree i uobiajeni gateway runo. Unesite IP adresu ureaja pritisnite [Set]. Unesite masku podmree [Set].

  • Uputstvo za upotrebu Model: KX-MBHX KX-MBHX KX
  • Panasonic KX-MBEX : All in One Printer User Manual
  • Panasonic KX-FATX - 1 - Buy online at , dem Medialine Shop für Geschäftskunden
  • Panasonic KX-MB2010HX user manual
  • ').f(b.get(["POPULAR_CATEGORIES"],!1),b,"h",["s"]).w("
  • ").f(b.get(["domainName"],!1),b,"h").w("

Unesite uobiajeni gateway mree [SET] 4. Instalirajte Multi-Function Station na raunar. Da promenite greku u IP adresi, masci podmree ili uobiajenom gateway-u Pritisnite [] ili [] da pomerite kursor na poziciju netanog broja i sprovedite promenu. Uverite se da je iskljuen reim za pregled faksa Pritisnite [] ili [] vie puta da odaberete eljeni raunar [Set].

Da odaberete eljeni raunar jednostavno, promenite ime raunara pre toga. Instalacija Multi-Function Station programa Sistemski zahtevi Panasonic Multi-Function Station program omoguava ovom ureaju da sprovodi naredne funkcije: Pregled dokumenata i promena postavki tampaa pre tampe Easy Print Utility. Skeniranje dokumenta i pretvaranje slike u u tekst pomou Readiris OCR softvera. Programiranje funkcija pomou raunara.

Uputstvo za upotrebu Model: KX-MB2000HX KX-MB2010HX KX ...

Da biste koristili Multi-Function Station program na raunaru, potrebno je da raunar ispunjava sledee zahteve: Pentium III ili bri mikroprocesor. Pentium 4 ili bri Panasonic KX-MB2010HX Multi-Function Station Device Monitor. Radi zatite ureaja, koristite iskljuivo obloen USB kabl na mestima gde dolazi do elektrinih oluja. Napomene USB kabl nije u opremi. Molimo vas da nabavite obloeni A-B muki- muki kabl sa maksimalnom duinom od 2 metra. Ako ureaj poveete na raunar pre instalacije programa, prikazae se [Found New Hardware Wizard] dijalog.

After finish installation, "Select Device" button will be display and can be choose Multi-Function Station (Including driver of "Printer", "Scanner" and "PC FAX"). Download Panasonic KX-FLBSP Multi-Function Station Device Monitor driver for Windows 7 for free - Download Other drivers drivers from Panasonic for.

Other Drivers